Selasa, 9 Oktober 2012

Surah: Alam Nasyrah (Melapangkan)

1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
 
2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
 
3. yang memberatkan punggungmu [1585]?

[1585] Yang dimaksud dengan "beban" di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah.
 
4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu [1586],

[1586] Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.
 
5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
 
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain [1587],

[1587] Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berda'wah maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: Apabila telah selesai mengerjakan shalat berdo'alah.
 
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
 

0 Comments:

Post a Comment